Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

 

Advocatenkantoor Paanakker kan werkgevers bijstaan in onder meer de navolgende gevallen:

 • Opstellen van een arbeidsovereenkomst.
 • Het helpen opbouwen van een ontslagdossier.
 • Als ontslag helaas onvermijdelijk is, u bijstaan bij het opstellen en screenen van de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).
 • Begeleiding  bij de procedure voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf waaronder het opstellen aanvraag voor een ontslagvergunning.
 • Indienen van verzoekschriften tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

 

Advocatenkantoor Paanakker staat ook werknemers bij in onder meer de navolgende gevallen:

 • Een adequate reactie formuleren op brieven van uw werkgever over uw (dis)functioneren.
 • U bijstaan bij mediation.
 • Beoordeling van een re-integratietraject bij ziekte (plan van aanpak en second opinion van rapportages van de bedrijfsarts).
 • Voeren van verweer in een ontslagprocedure zowel bij de kantonrechter als UWV WERKbedrijf.
 • Beoordelen van beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomst) en ontslagvergoedingen.
 • Loonvorderingsprocedures. Uw werkgever betaalt ten onrechte uw loon niet. U kunt uw werkgever door middel van een procedure bij de kantonrechter tot betalen dwingen.

 

Advocatenkantoor Paanakker werkt op het gebied van Arbeidsrecht nauw samen met Hoksbergen Advocatuur (www.hoksbergenadvocatuur.nl). Binnen deze samenwerking vindt regelmatig jurisprudentie overleg plaats en nemen de advocaten zaken voor elkaar waar in geval van verhindering.

 
Werkgevers
Werknemers