Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is het recht dat de juridische verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelt. Het arbeidsrecht is in de regel van toepassing wanneer een werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever werk verricht in ruil voor loon, en dient om de werknemer verregaande bescherming te bieden.

Advocatenkantoor Paanakker staat zowel werkgevers als werknemers bij in een grote diversiteit aan arbeidsrechtzaken. Wij kunnen werkgevers bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Ondersteuning bij het opbouwen van een personeelsdossier;
 • het opstellen en screenen van de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst wanneer ontslag helaas onvermijdelijk is;
 • de procedure voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV;
 • het indienen van een verzoekschriften tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Advocatenkantoor Paanakker staat ook werknemers bij in onder meer de navolgende gevallen:

 • Beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • Correspondentie met uw werkgever over uw functioneren;
 • Mediation bij conflicten;
 • Beoordeling van een re-integratietraject bij ziekte (denk aan het Plan van Aanpak of het aanvragen van een second opinion bij rapportages van de bedrijfsarts;
 • Voeren van verweer in een ontslagprocedure;
 • Beoordelen van beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten) en ontslagvergoedingen;
 • Loonvorderingsprocedures wanneer uw werkgever ten onrechte uw loon niet betaalt.

Werkgevers
Werknemers