Ondernemingsrecht

Advocatenkantoor Paanakker houdt zich onder andere bezig met ondernemingsrecht en kan ondernemingen bijstaan in onder meer de navolgende gevallen:

  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • Adviseren over het sluiten van (handels)overeenkomsten
  • Beëindiging van langlopende overeenkomsten
  • Verkoop van aandelen
  • Overname van bedrijfsactiviteiten
  • Opstellen directiereglementen
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Incassoprocedures

 

Samenwerkingsovereenkomsten

Ook heeft Advocatenkantoor Paanakker ervaring met het beoordelen en opstellen van koopovereenkomsten van ondernemingen alsook het adviseren over en aangaan van een vennootschap onder firma overeenkomst.

U wilt gaan samenwerken met een partner om samen een onderneming op te starten dan wel uit te breiden.  Het hebben van goede afspraken hierover met name over – hoe vreemd dat ook klinkt – de afwikkeling van samenwerking als de samenwerking niet is  geworden wat u er beiden van heeft verwacht, is van belang. Ook het vastleggen wie de onderneming mag voortzetten alsook wie eigenaar is van de ingebrachte know how en overige goederen na een beëindiging  van de samenwerking is van groot belang. Ook de wijze waarop u kunt opzeggen en welke rechtsgang er gevolgd kan worden als u er onverhoopt in onderling overleg niet uitkomt.

U heeft belang bij passende afspraken op maat in plaats van een standaard overeenkomst.