Werkgevers en arbeidsrecht

Of het nou gaat om het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het aanpakken van arbeidsconflicten of het ontslag van een werknemer: Advocatenkantoor Paanakker kan u adviseren en bijstaan in uiteenlopende arbeidsrechtelijke situaties.

Arbeidsovereenkomst

Als werkgever wilt u zeker weten dat alle afspraken met uw nieuwe werknemer goed en juridisch kloppend opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. Advocatenkantoor Paanakker kan u bijstaan in de onderhandelingen en het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsconflicten

Om uiteenlopende redenen kan een conflict ontstaan met uw werknemer. Juist in een dergelijke lastige situatie is het belangrijk dat u de juiste stappen zet en de situatie als goed werkgever aan blijft pakken. Komt u er met uw werknemer niet uit en weet u niet welke vervolgstappen u het beste kan zetten? Advocatenkantoor Paanakker kan u mogelijk een uitkomst bieden met advies en ondersteuning.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan ook door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst worden beëindigd. Voorts wordt ook een einde aan de arbeidsovereenkomst gebracht indien de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging hiervan.

Advocatenkantoor Paanakker kan voor u de beëindigingsovereenkomst of het instemmingsverzoek opstellen of beoordelen. Het is van belang dat de beëindigingsovereenkomst of het instemmingsverzoek ook daadwerkelijk tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst eindigt en dat u en de werknemer over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. De afspraken dienen dus sluitend te zijn zodat u niet achteraf nog geconfronteerd wordt met een (loon)vordering van uw voormalige werknemer. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over concurrerende werkzaamheden en/of benaderen van uw relaties.

Ontslag

De wet bepaalt verder op welke wijze u als werkgever de arbeidsovereenkomst kunt opzeggen. Er zijn twee ontslaggronden waarvoor u een ontslagvergunning bij UWV kunt aanvragen. Deze zijn:

  • Vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische redenen;
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte.

Voor de overige gronden om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, zoals disfunctioneren, moet u naar de kantonrechter. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het voorgenomen ontslag baseert op disfunctioneren of verwijtbaar handelen.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kunt u een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit kan wanneer uw werknemer zich nog in de proeftijd bevindt of wanneer u overgaat tot ontslag op staande voet. In dit laatste geval moet dan sprake zijn van een dringende reden. Uitspraken van rechters leren dat hiervan slechts in zeer beperkte gevallen sprake is. Overleg om die reden vooraf met Advocatenkantoor Paanakker om te voorkomen dat u achteraf nog een (hoge) ontslagvergoeding naast de transitievergoeding dient te betalen aan uw voormalige werknemer, omdat u uw werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen. Voorts is voorafgaand overleg raadzaam om eventuele schadevergoedingsmogelijkheden te bespreken.

Transitievergoeding

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bent u in de regel ook een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en uw bijdragen in de kosten van opleiding van de werknemer.

Naar arbeidsrecht