Ondernemers en schuldbemiddeling

Ondernemers en schuldbemiddeling

Steeds meer ondernemers verkeren in financiële problemen. Wanneer u er zelf niet meer uitkomt kan Advocatenkantoor Paanakker wellicht hulp bieden en u begeleiden. Wij helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing met behoud van een gezonde onderneming.

Minnelijk traject en Bbz krediet

Wanneer er sprake is van dergelijke financiële problemen dat u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, zal gekeken worden of en welke mogelijkheden er voor u zijn om uw schuldenlast te verminderen. Vaak komt dit neer op het treffen van een regeling met uw schuldeisers. Dit houdt in dat u via Advocatenkantoor Paanakker uw schuldeisers een lager bedrag dan uw schuld aanbiedt tegen finale kwijting. In ruil daarvoor wordt het restbedrag van uw schuld kwijtgescholden. Dit wordt het minnelijk traject genoemd.

Ter financiering van dit minnelijk traject wordt, wanneer u niet beschikt over financiële middelen, onderzocht of u mogelijk een aanvraag kunt indienen voor een Bbz-krediet (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) bij uw gemeente. De gemeente zal vervolgens een onderzoek starten naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Is uw bedrijf levensvatbaar dan is de gemeente mogelijk bereid u onder voorwaarden een krediet verstrekken ter ondersteuning van het minnelijk traject en zo nodig als een minnelijk traject niet lukt voor het dwangakkoord. Het Bbz-krediet wordt dus aangewend om een regeling aan te bieden aan uw schuldeisers.

Dwangakkoord (buiten) faillissement

Indien een – aantal – van uw schuldeiser(s) niet wil(len) meewerken aan het minnelijk traject dan kan via Advocatenkantoor Paanakker aan de rechter verzocht worden om de schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de door u aangeboden regeling. Dit is het zogeheten dwangakkoord. Lukt dit niet dan kunt u de rechter gelijktijdig vragen om toegelaten te worden tot de WSNP dan wel faillissement. Indien de rechter de WSNP toestaat, heeft dit echter wel tot gevolg dat uw bedrijf op den duur of per direct beëindigd wordt. Binnen de WSNP dient u in loondienst te gaan. Een eigen bedrijf gedurende dit traject behoort niet tot de mogelijkheden. U kunt echter ook besluiten om het verzoek tot toelating WSNP in te trekken en dan kunt u uw bedrijf voortzetten, waarbij dan wel uw schulden blijven bestaan.

Hoger Beroep

Er kan hoger beroep worden ingesteld tegen het afwijzen van een dwangakkoord door de rechter. Van de beslissing van de rechter om u niet toe te laten tot de WSNP staat eveneens hoger beroep open. Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de rechter dan kunt u deze uitspraak binnen acht (8) dagen aanvechten bij het gerechtshof. Ook in die procedure kan Advocatenkantoor Paanakker u bijstaan.
WSNP