Nieuws

Nieuws en persberichten over advocatenkantoor Paanakker zijn hieronder te vinden.

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Al in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een verzekerde zelf zijn advocaat mag kiezen wanneer een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd.

Verzekeraars stelden zich op het standpunt dat bijvoorbeeld in ontslagprocedures bij het UWV en ander bestuursrechtelijke procedures niet het recht op vrije advocaatkeuze bestond, omdat er bij deze procedures geen rechter aan te pas komt. Dit standpunt van de verzekeraars is opnieuw aan het Hof van Justitie voorgelegd. Het Hof van Justitie heeft onlangs bepaald dat ook voor deze procedures het recht op vrije advocaatkeuze bestaat. U kunt dus aanspraak maken op een advocaat naar uw keuze. De kosten worden conform uw polisvoorwaarden vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraars.

Vonnis tussentijdse beëindiging WSNP vernietigd

De rechtbank was van mening dat de WSNP tussentijds beëindigd diende te worden. Het gerechtshof dacht daar anders over en vond ondanks het feit dat saniet zich niet aan de verplichtingen uit hoofde van de wet heeft gehouden hem toch een tweede kans moest worden geboden om de WSNP regeling tot een goed einde te brengen. Saniet kreeg een verlenging van de WSNP periode van zes (6) maanden om alsnog aan te tonen dat hij aan zijn verplichtingen voldoet. Een belangrijke beslissing want anders had saniet tien (10) jaar lang geen beroep mogen doen op de WSNP. Nu is hij met een korte verlenging alsnog schuldenvrij.

 

Geen omgang toch zorgkorting

Helaas komt het voor dat er geen omgang met uw kind(eren) plaatsvindt om welke oorzaak dan ook. In een aantal door Advocatenkantoor Paanakker gevoerde procedures hanteert de rechtbank toch de zorgkorting van 15% in de berekening van de kinderalimentatie.

 

Persbericht 1

Praktische oplossingen voor haar klanten, dat vindt advocate mr. Astrid Paanakker heel belangrijk. ,,Als het even kan zal ik procederen vermijden, want dat is vaak een langdurige zaak vol onzekerheden en daar zitten ondernemers niet op te wachten. Eigenlijk gaat het bij een juridisch advies altijd om een afweging van de kosten en de baten en ik streef ernaar dat die afweging zo gunstig mogelijk uitvalt voor mijn klanten.” Gelukkig vragen steeds meer bedrijven preventief advies. ,,Ondernemers zien in, dat het beter is om te voorkomen dan te genezen. Ik word steeds vaker gevraagd om van tevoren mee te denken.”

 

Gericht advies geven aan ondernemers is de grote kracht van Paanakker. ,,Ik ben altijd al zeer geïnteresseerd geweest in bedrijf en ondernemer. Natuurlijk doe ik ook andere zaken, maar ik heb me vooral verdiept in alles waar ondernemers mee te maken krijgen, zoals arbeidsrecht, huurrecht, overeenkomsten en incasso’s. Ook is het steeds vaker nodig om mee te denken over de consequenties van het gebruik van internet voor een bedrijf. Veel bedrijven staan er niet bij stil, dat er bijvoorbeeld nogal wat haken en ogen zitten aan een eigen website. ‘Zo zijn niet alleen de privacy regels heel streng, er gelden voor de internetverkoop ook hele andere regels dan voor de verkoop in een gewone winkel, om maar eens twee voorbeelden te noemen.”

 

Paanakker geeft ook advies bij arbeidsconflicten. ,,Net zoals bijvoorbeeld bij het aangaan van overeenkomsten, is het ook bij arbeidsconflicten zaak om tijdig rond de tafel te gaan zitten. Met praten is vaak veel op te lossen, op elk gebied. Dat wil niet zeggen, dat ik een proces altijd uit de weg ga. Soms zijn er zaken, waarbij je als ondernemer moet zeggen: ‘nu is het genoeg’. Ik ben altijd heel duidelijk naar mijn klanten over de slagingskans van een proces, waarbij ik rekening houd met mogelijke risico’s. Die duidelijkheid is voor ondernemers heel belangrijk.”

 

Over het nieuwe procesrecht is Paanakker  tevreden. ,,Tegenwoordig dienen alle standpunten in het eerste stuk naar de rechtbank helder en duidelijk uiteen te worden gezet. De tegenpartij kan nu niet meer een zaak eindeloos uitspinnen. Bovendien wordt nu door de rechter vaker naar een mediator verwezen. Ook de rechters willen dat er eerst bemiddeld wordt. Tijdens een proces wordt hier ook steeds meer de nadruk gelegd. ”

 

Dat haar praktische aanpak en duidelijkheid over de zaken haar klanten bevalt, merkt ze aan haar trouwe klantenkring.

 

Advocate Astrid Paanakker heeft een samenwerkingsverband met een andere praktijk. De voortgang van de zaken is dus altijd gewaarborgd. ,,Bovendien werk ik waar nodig samen met andere juristen,” vertelt ze. ,,Een goed advies van tevoren lijkt soms een grote investering, achteraf zal vaak blijken dat dit toch verreweg de goedkoopste optie is. Gelukkig worden steeds meer bedrijven zich daarvan bewust. Het vooraf meedenken met een bedrijf en een gericht advies geven over de verdere aanpak heeft zeker mijn voorkeur. Maar zoals gezegd, als een ondernemer al in de problemen zit, dan proberen we hem of haar daar met zo min mogelijk schade uit te halen.”

 

Of het nu gaat om advies vooraf of hulp bij reeds bestaande problemen, Paanakker zal haar klanten altijd een gedegen beeld geven van wat er allemaal mogelijk is. ,,Ik vind dat een ondernemer precies moet weten waar hij aan toe is en wat de opties zijn. Praktisch advies, waar een ondernemer echt iets mee kan, daar ga ik voor.”


Persbericht 2

Advocatenkantoor Paanakker: Praktische juridische adviezen voor ondernemer
Juridische bijstand voor: arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, overeenkomsten en incasso’s

 

Over ons: Advocatenkantoor Paanakker is in 1998 opgericht door advocate mr. A.J.M. Paanakker. Wij zijn een klein advocatenkantoor dat erop is gericht u snel en persoonlijk bij te staan bij juridische geschillen. Onze kleinschaligheid is hierbij een voordeel; wij zijn daardoor flexibeler altijd bereid met u in overleg te treden over de meest geschikte oplossing voor uw probleem. Daarbij gaat het dus echt om een oplossing die voor ú het beste is, al houdt dat soms in dat procederen helemaal niet nodig blijkt te zijn.

 

Advocatenkantoor Paanakker werkt samen met een andere praktijk en andere juristen om de continuïteit van de zaken te waarborgen en zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

 

Werkzaamheden: Advocatenkantoor is gespecialiseerd in verschillende onderdelen van het recht. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingrecht en kunnen dus zeker nuttig advies geven aan ondernemers, vooral ook startende ondernemers.

 

Werkwijze Bij een juridisch advies gaat het vaak om een afweging van de kosten en de baten en wij streven ernaar die afweging zo gunstig mogelijk te laten uitvallen voor onze cliënten. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd zinvol en noodzakelijk om te procederen. Dit brengt namelijk hoge kosten met zich mee, terwijl de uitkomst vaak onzeker is.

 

Vaak is het ook zeer belangrijk advies te vragen voordat er een overeenkomst wordt gesloten of een ander juridische kwestie speelt. Steeds meer mensen doen dit en dit kan grote problemen voorkomen. Met een gericht en relatief voordelig advies kunnen dus zo grote problemen en onkosten op een later tijdstip worden voorkomen. Voorkomen is namelijk ook in de juridische wereld beter dan genezen.

 

Veel ondernemers vinden het belangrijk dat er voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst door een deskundige wordt meegedacht. Er staan daarnaast ook nogal wat veranderingen op stapel in het arbeidsrecht. Straks is het bijvoorbeeld niet meer van belang wie het langste in dienst is, maar worden bij gedwongen ontslagen alle arbeidsplaatsen binnen het bedrijf afgespiegeld. Ook op andere gebieden is het steeds vaker nodig om met cliënten mee te denken, bijvoorbeeld over de consequenties van het gebruik van internet door bedrijven. Zo zitten er bijvoorbeeld nogal wat haken en ogen aan een eigen website. ‘De privacy regels zijn niet alleen heel streng, er gelden voor de internetverkoop ook hele andere regels dan voor de verkoop in een gewone winkel.”

 

Ook de rechters willen nu dat er eerst bemiddeld wordt. Daar wordt tijdens een proces ook steeds meer de nadruk op gelegd.” ,,Net zoals bijvoorbeeld bij het aangaan van overeenkomsten, is het ook bij de meeste juridische conflicten zaak om samen rond de tafel te gaan zitten. Met praten is vaak veel op te lossen, op elk gebied. Dat wil niet zeggen, dat ik een proces altijd uit de weg ga. Soms zijn er zaken, waarbij je als cliënt moet zeggen: ‘nu is het genoeg’. Ik ben altijd heel duidelijk naar mijn cliënten over de slagingskans van een proces, waarbij ik rekening houd met mogelijke risico’s. Die duidelijkheid is belangrijk omdat de cliënt dan een goede afweging kan maken.”

 

Dat haar praktische aanpak en duidelijkheid over de zaken haar cliënten bevalt, merkt ze aan haar trouwe cliëntenkring.

 

Een goed advies van tevoren lijkt soms een grote investering, achteraf zal echter vaak blijken dat dit toch verreweg de goedkoopste optie is. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich daarvan bewust. Vooraf meedenken en een gericht advies geven over de verdere aanpak heeft zeker mijn voorkeur. Maar zoals gezegd, als iemand al in de problemen zit, dan proberen we hem of haar daar met zo min mogelijk schade uit te halen.

 

Of het nu gaat om advies vooraf of hulp bij reeds bestaande problemen, Paanakker zal haar cliënten altijd een gedegen beeld geven van de mogelijkheden. ,,Ik vind dat een cliënt precies moet weten waar hij aan toe is en wat de opties zijn.

 

Over ons