Werkwijze

Tijdens het eerste contact bespreekt Advocatenkantoor Paanakker samen met u welk advies het beste bij u past. Ook krijgt u een inschatting van het aantal te besteden uren aan uw zaak.

 

Advocatenkantoor Paanakker werkt op basis van uurtarieven voor haar bemiddeling. Het is onder voorwaarden ook mogelijk om een afspraak te maken over een vaste prijs voor de werkzaamheden. Daarnaast worden eventuele verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten uittreksels afzonderlijk bij u in rekening gebracht.

 

Verder wordt besproken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) (www.rechtsbijstand.nl).  De Raad voor Rechtsbijstand beslist over uw aanvraag. Indien u daarvoor in aanmerking komt dan bepaalt zij ook de hoogte van de door u te betalen Eigen Bijdrage  aan Advocatenkantoor Paanakker. Ook al procedeert u met een toevoeging u blijft daarnaast griffierecht verschuldigd en eventueel andere kosten die vooraf met u besproken worden.

 

Na het eerste contact laat Advocatenkantoor Paanakker u weten hoe u er juridisch voorstaat, wat uw kansen zijn. Aan de hand daarvan worden de vervolgstappen besproken.  U wordt over alle stappen die Advocatenkantoor Paanakker zet vooraf geïnformeerd.  Belangrijke stukken zoals brieven, overeenkomsten, processtukken worden vooraf aan u ter goedkeuring toegezonden.

 

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op deze site.

 

Over ons